Predaj s.r.o. na Slovensku

Spoločnosť s ručením obmedzeným, inak známa aj ako s.r.o., je podniková štruktúra na Slovensku, v ktorej majitelia osobne neručia za dlhy alebo záväzky spoločnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným sú hybridné subjekty, ktoré kombinujú vlastnosti spoločnosti s charakteristikami partnerstva alebo samostatného vlastníctva.

Predaj sro a ich cena 41business.com a ako obchodnej štruktúry poskytuje celý rad výhod pre všetky typy spoločností, i samotného vlastníka. Majitelia firiem, ktorí začínajú podnikať s takýmto typom podniku musia spĺňať všetky kritéria udané Slovenskou republikou, ako sú napríklad isté pravidlá a poplatky spojené so začlenením sa do obchodného registra, ktorý vlastní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Predaj s.r.o. cena

Medzi výhody vlastnenia takéhoto podniku patrí ochrana osobnej zodpovednosti, flexibilita v prevádzkovej a daňovej štruktúre a široká oprávnenosť na rôzne úkony, ktoré dovoľuje zákon.

V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodnete predať svoju spoločnosť s ručením obmedzením, celý proces nemusí byť vôbec jednoduchý, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Pred samotným predajom budete musieť mať v poriadku všetky firemné dokumenty a financie, ktoré sú kľúčovou zložkou predaja. Okrem toho musíte taktiež nechať oceniť svoju spoločnosť, získať a identifikovať kupujúcich, stretnúť sa, vyjednať cenu a vypracovať formálnu zmluvu o predaji podliehajúcu zákonu. Aj keď sa celý proces potrebný na predaj spoločnosti s ručením obmedzeným môže zdať vskutku veľmi komplikovaný, buďte si istí, že skúsený obchodný právnik vám môže pomôcť vyriešiť všetky súvisiace kroky a tak úspešne predať vašu firmu, no však za nemalú cenu.

Predaj s.r.o. cena

Je mimoriadne dôležité sa uistiť, že dodržiavate všetky potrebné kroky nákupu a predaja firmy, ako je uvedené v obchodnom a občianskom zákone. Taktiež nezabudnite zdokumentovať každú časť predajného procesu. To môže zahŕňať návrh uznesenia o predaji vašej časti podniku – toto uznesenie budú musieť podpísať všetky zúčastnené strany, ak má teda firma viacero vlastníkov.

Podobné príspevky