Ako sa predáva spoločnosť?

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k najpoužívanejším formám podnikania, ktoré sa vykonávajú na našom území. O jej predaj spoločnosti respektíve kúpu sa zaujímavú čoraz viac ľudí. Treba uviesť, že spoločnosti, ktoré už založené sú majú veľkú výhodu v tom, že začať podnikať môžete prakticky ihneď od podpisu zmluvy. Spoločnosť môže mať aj niekoľkých spoločníkov, ktorých môže byť najviac, ale 50. Títo spoločníci tvoria jadro samotnej spoločnosti. Všetci takýto spoločníci ručia za záväzky spoločnosti “len” do výšky svojho vkladu.

predaj

Celkové imanie spoločnosti predstavuje minimálnu výšku 5000€. Pritom pre jedného spoločníka to vychádza na minimálnu sumu 750€. Znamená to, že spoločníkov vklad musí byť vyšší, ako je suma 750€. Od vkladu neskôr závisí ? aj následný podiel každého jedného spoločníka. Tento podiel sa udáva v percentách. Každý spoločník môže mať v jednej spoločníci len jeden podiel. Hoci je tento podiel obmedzený môže ho kedykoľvek navyšovať svojim finančným vkladom a od toho sa bude následne odvíjať aj výška percentuálneho podielu, ktorý mu bude prináležať v danej spoločnosti. Pri kupé a založený sa vás bude týkať spoločenská zmluva, ktorá vám prináleží. Súčasťou tejto zmluvy sú aj všetci spoločníci, ktorí majú v tejto spoločnosti nejaký podiel. Existuje, ale aj možnosť spoločnosti, kde žiadny spoločníci figurovať nemusia.

Predaj

Jediným majiteľom, teda osobou, ktorá ma vo spoločnosti finančný podiel ste tak vy. Tým pádom, že ste jediná osoba v spoločnosti tak už nepodpisujte spoločenskú zmluvu, ale zakladateľskú listinu, ktorou ste súčasťou jedine vy. Takáto forma sa zvykne nazývať aj jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzením. Spoločnosti prechádza samotné založenie, ktoré prebieha za pomoci spoločenskej zmluvy, ktorá už bolo spomínaná. Každá zmluva musí obsahovať základné informácie oboch zainteresovaných strán. V zmluve sú uvedené osobne údaje predajcu napríklad právnickej osoby, ale tiež údaje kupujúcej osoby môže to byť napríklad fyzická osoba.

Podobné príspevky